May khoan từ Anh Quốc
Máy khoan từ Raptor Element
Máy khoan từ Powerbor UK
Máy khoan tự động KTK Đài Loan

Khoan từ

Giá: 32.000.000 đ
Giá: 19.500.000 đ
Giá: 29.000.000 đ

Máy khoan

Giá: 55.000.000 đ
Giá: 87.000.000 đ
Giá: 157.000.000 đ
Giá: 33.000.000 đ

Xây dựng

Giá: 37.000.000 đ